+f (Flood) Parametreleri

[Eğitim Konusu]:  +f (Flood) Parametreleri


Bağlı olduğumuz bir kanala kullanıcılar veya clone botlar tarafından yapılan saldırılara yüksek düzey güvenlik sağlamak amacı ile kullanılır.
+f flood parametreleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için /helpop ? chmodef komutunu uygulayabilirsiniz.

+f parametreleri sayesinde ; belirtilen kanala belli saniye arasında girişlerini, belirtilen kanala mesaj gönderimini , belirtilen kanalda nick değişimini,
belirtilen kanalda knock mesajları (kanala dışarıdan mesaj gönderimi) gönderimini, belirtilen kanalda tekrar edilen yazıları engelleyebilirsiniz.
Belirtilen engellemeleri tanımlama amaçlı +f kipine ait saldırı tipleri, bu tiplerin ne anlama geldiği (yani adı), tiplere karşı normal hamleleri ve extra hamleleri vardır.
Bu sistemi bir tablo halinde açıklayalım ;

=================================================================
==—Tip——-Adı———-Normal Hamle—–Ekstra hamleler—==
==—-c—— CTCP————– +C————– m, M ——–==
==—-j—— Join————– +i————— R ———-==
==—-k—— Knock————- +K————– YOK ———==
==—-m—– Mesajlar———– +m————— M ———-==
==—-n— Nick değişimi——– +N————– YOK ———==
==—-t—— Mesaj———— kick ————- b ———-==
=================================================================

Tabloya göre örneğin, kanala girişlerde (Join) alınabilecek önlemler +i ve +R modlarıdır.

Kullanım Şekli » /mode #Kanal +f [<miktar><tür>#<süre><hamle>]:<saniye>
Bilgi » Kanalda kalıcı olması için mlock’a alınması gerekir –> /cs set #kanal +f [<miktar><tür>#<süre><hamle>]:<saniye>

Örnek » #Sohbet kanalına, 10 saniye içerisinde 15 join yapılırsa, kanal otomatik olarak 5 dakikalığına +R mode’una alınsın ?
Cevap » ” /mode #Sohbet +f [15j#R5]:10 ” şeklindedir. Komutu, açıklamasıyla beraber inceleyelim ;

15j » Bu Kısıma olay diyoruz. Sorudaki olay ise 15 join dir. Olay yazılırken, ilk olarak sayı daha sonra tip yazılır.
R5 » Bu Kısıma ceza diyoruz. Sorudaki ceza ise, kanalın 5 dk +R moduna alınmasıdır. Ceza yazılırken, ilk olarak mode daha sonra kaç dakika aktif kalacağı yazılır.

Komutun kullanımı ; +f en basit kullanma komutu /mode #Kanal +f 3:2 olarak çalıştırılabilir.
Belirtilen komutu uyguladığımız anda servisler ” +f [3t]:2 ” şeklinde koruma kipini devreye sokacaktır.

Neden özellikle 3t Tip’ini uyguluyor ve neden karşıtında hamle ekli değil ?
3 rakamını, yukarıda gördüğünüz gibi komutta ben kullandım. Eğer orada 5 kullanmış olsaydım, komut 5t şeklinde uygulanacaktı.

” t ” Tip’inin eklenme sebebi ?
Bu +f sistemine sabitlenmiş olan bir özelliktir. Tip belirlenmeyen +f komutuna otomatik olarak olarak ” t ” tipi uygulanır. ” t ” kipinin anlamı ise mesaj tekrarıdır.
Belirtilen süre içerisinde, kanal içeresinde belirtilen sayıdan fazla tekrar uygulanırsa, uygulayan kişi sistem tarafından eklenmiş olan hamleye maruz bırakılır.

Tip karşıtına neden hamle ekli değil ?
Çünkü herhangi bir tip belirlemedik, kendisi belirlediği tipe ait normal hamleyi otomatik olarak devreye sokacaktır. Yani kick uygulayacaktır.

Uygulamalı Örnek » ” /mode #Kanal +f [3t#b]:3 ” aktif olan mod : ” +f [3t#b]:3 ”

Yukarıdaki anlatım ile aynı işleve yarayan bir özelliktir. Peki komutta ” #b ” eklentisinin belirtisi nedir ?
Kullandığınız saldırı tipine karşılık hamle ekleyecekseniz araya kanal işareti eklemeniz zorunludur. Burada bulunan ” b ” hamlesi tekrar yapan kullanıcıyı +b maskesi ile banlar ve kick atar.
Bilgi » +f sistemi içinde hem normal hamleyi hem de ekstra hamleyi aynı anda sadece ” t ” Tip’i uygulamaktadır. Mantığı ise ban + kick , kişinin kanala girmesini engellemektir.

Şimdi bu Tip’lerin anlamlarını ve kullanımlarını tanıyalım ;

[c tipi]: Bu tip kanala gönderilen CTCP metinlerini Engelleyecektir.

Örnek » /mode #Kanal +f [10c]:10
Açıklama » Bu örnekte, kanala 10 saniye içerisinde 10 CTCP mesajı gönderilirse sunucu otomatik olarak kanal kipini +C yapacaktır. Yani bu c Tip’inin normal hamlesine otomatik olarak alınacaktır. Ve herhangi bir yetkili kanalı -C kipine alana kadar açılmayacaktır.
Eğer ki normal hamlesini kullanmak yerine extra hamlesini kullanmak istiyorsanız o zaman kullanmanız gereken komut “/mode #Kanal +f [10c#m10]:10” şeklinde olmalıdır.

[j tipi]: Bu tip, kanala yapılan çoklu join flood’u engelleyecektir.

Örnek » /mode #Kanal +f [10j]:10
Açıklama » Örnekte belirtilen komut; kanala 10 saniye içersin de 10. nickin giriş yapması durumunda, sunucu otomatik olarak kanal kipini +i yapacaktır. Bu kipi aktif etmesinin sebebi ise yukarıdaki tabloya göre j Tip’inin normal hamlesinin +i olmasıdır.
Bilgi » Eğer ki normal hamlesi yerine extra hamlesini kullanmak istiyorsanız uygulanması gereken komut ; ” /mode #Kanal +f [10j#R10] ” şeklindedir.

[k tipi]: Bu tip, kanala gönderilen çoklu knock mesajlarını engelleme amaçlı kullanılır.

Örnek » /mode #Kanal +f [10k]:10
Açıklama » Örnekte belirtilen komut; kanalda 10 saniye içersin de 10. knock mesajının atılması durumunda, sunucu kanal kipini otomatik olarak +K yapacaktır, yani knock mesaj gönderimini engelleyecektir.
Bilgi » k tipine ait 1 den fazla yan hamle yani savunma hamlesi bulunmamaktadır, bu saldırı tipine alınacak tek koruma hamlesi K hamlesidir.

[m tipi]: Bu tip, kanala gönderilen çoklu metin satırlarını engelleyecektir.

Örnek » /mode #Kanal +f [10m]:10
Açıklama » Örnekte belirtilen komut; kanalda 10 saniye içersin de 10. kişinin kanala mesaj göndermesi durumunda, sunucu otomatik olarak kanal kipini +m’ye alarak konuşmaya kapatacaktır.
Bilgi » Eğer ki normal hamlesi yerine extra hamlesini kullanmak istiyorsanız uygulanması gereken komut; ” /mode #kanal +f [10m#M]:10 ” şeklindedir.

[n tipi]: Bu tip, kanal içerisindeki çoklu nick değişimini engelleyecektir.

Örnek » /mode #Kanal +f [10n]:10
Açıklama » Örnekte belirtilen komut; kanalda 10 saniye içersin de 10. kişinin nickini değiştirmesi durumunda, kanal otomatik olarak +N kipine dönecektir.
Bilgi » n tipine ait 1 den fazla yan hamle yani savunma hamlesi bulunmamaktadır, bu saldırı tipine alınacak tek koruma hamlesi N hamlesidir.

[t tipi]: Bu tip, mesaj tekrarlı flood için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır.
Bilgi » Konunun başında ” t ” kipi hakkında geniş bir yelpaze açılmıştır, işlevi için konu başını tekrar okuyabilirsiniz.

Belirtilen anlatımda, ekstra hamlelerdeki örnekler görüldüğü üzere ” +f [10m#M10]:10 “şeklinde verilmiştir, burada ekstra hamle sonucunda verilen sayısal veri kanalda o kip’in kaç dakika süre ile kalacağını ifade eder.
Verdiğim örnek komutta, (ÖRNEK KOMUT : ” +f [10m#M10]:10 “) m Tip’ine ait extra hamle kanalda aktif olup 10 dakikalığına geçerli olacaktır, süre dolduğunda servisler otomatik olarak kanalı – mod konuma alacaktır.

Bilgi » Bu sistem her +f komutunda aynıdır, uygulamalarda süre belirtildiği takdirde belirtilen süre sonucunda IRC kendisi modu deaktif kılacaktır, süre belirtilmezse herhangi bir operatör modu deaktif edene kadar mod aktif kalacaktır.

Yukarıda tek tek açıklamalı anlatılan tip ler ve korunma hamleleri istenildiği takdirde aynı anda hepsi tek bir komutta “/mode #Kanal +f [10c#C10,10j#R10,10k#K10,10m#M10,10n#N10,2t#b]:10” şeklinde çalıştırılabilir.
Belirtilen komutun mantığı ise şu şekildedir. Eğer ki 10 saniye içerisinde ;

Kanala 10 ctcp metni uygulanırsa, (ping – finger – version) kanal 10 dakikalığına kendisini +C konumuna alacaktır.
Kanala 10 giriş yapılırsa, kanal 10 dakikalığına kendisini +R konumuna alacaktır.
Kanala 10 knock mesajı yollanırsa, kanal 10 dakikalığına kendisini +K konumuna alacaktır.
Kanala 10 satır mesaj arka arkaya yazılırsa, kanal kendisini 10 dakika +M konumuna alacaktır.
Kanalda 10 user nick değişirse, kanal 10 dakikalığına kendisini +N konumuna alacaktır.
Kanala tek 1 kullanıcı 2 satır yazı yazarsa kanal kendisine otomatik olarak ban uygulayıp kick atacaktır.

Bilgi » Bu +f Örneği tamamen öğrenim amaçlıdır, kanalda performans ve güvenlik sağlamayacaktır. Kendinize göre güvenliği yüksek tutacak konumda 1 parametre uygulamak sizin mantığınıza kalmış.

Bilgi » Yukarıda belirtilen tabloya göre örnek : c (ctcp) tipi’nin normal hamlesi +C’dir , extra hamle olarak +m ve +M kullanılabilir.
Bu kiplerin dışında başka bir kip kullanılamaz, kullanıldığı takdirde sistem ana hamleyi dikkate alıp o konumda korumayı aktif edecektir.

Örnek » ” /mode #Kanal +f [10c#R10]:10 ” komutunun uygulanması sonucu, sistem R Kip’ini dikkate almayarak c Tip’inin ana hamlesini (+C) aktif edecektir.
Diğer Tip’ler de aynı mantığa sahiptir. Bu konuyu hassasiyetle gözden geçirmenizde yarar var.

Son olarak değinmek istediğim bir husus var ; farklı soru tipleri vardır. Ancak sorular dikkatli okunmadığından dolayı sorulara yanlış cevap verilir.

Şimdi bu soru tiplerini bir örnek üzerinde işleyelim ;

Örnek » #Amed kanalına, 10 sn de 15 giriş yapılırsa, kanal 3 dk. +R mode’una alınsın istiyorum?
Cevap » /mode #Sohbet +f [15j#R3]:10

Örnek » #Sohbet kanalına, 10 sn de 15 giriş yapılabilsin, eğer limit aşılırsa kanal 3 dk +R mode’una alınsın?
Cevap » /mode #Sohbet +f [16j#R3]:10

Açıklama » Soruları inceleyelim ve aradaki farkı açıklayalım ;
Birinci örnekte ; 10 Saniye’de 15 giriş olur olmaz, 3 dakika +R mode’una alınacaktır.
İkinci örnekte ; 10 Saniye’de 15 giriş olacak, limit aşılırsa 3 dakika +R mode’una alınacaktır.
Burada limitimiz ise 15 giriştir, limitin aşıldığı ilk değer ise 16’dır. Dolayısıyla 15. girişe izin verilir.
Ancak limitin aşıldığı ilk değer olan 16.giriş gerçekleşirse, kanal 3dk +R mode’una alınır.

Şimdi yapacağımız çözümlü örneklerle bilgilerimizi pekiştirelim.

Örnek » #Sohbet kanalında 7 saniyede, 5 satır yazan kullanıcılar otomatik olarak atılsınlar istiyorum.
Cevap » /mode #Sohbet +f [5t#k]:7

Örnek » #Sohbet kanalında, 15 saniyede 12 giriş olursa, kanal otomatik olarak +R kipine alınsın istiyorum.
Cevap » /mode #Sohbet +f [12j#R]:15

Örnek » #Sohbet kanalında 5 saniyede 6 kullanıcı kanala girebilirsin, eğer limit aşılırsa kanal otomatik olarak 1 dakika +i kipine alınsın.
Cevap » /mode #Sohbet +f [7j#i1]:5

Örnek » #Sohbet kanalında, 8 saniyede 10 nick değişimi yapılabilsin, eğer limit aşılırsa kanal otomatik olarak 5 dakika +N kipine alınsın.
Cevap » /mode #Sohbet +f [11n#N5]:8

Örnek » #Sohbet kanalında, 3 saniyede 3 knock mesajı gönderilirse, kanal otomatik olarak 9 dk +K kipine alınsın.
Cevap » /mode #Sohbet +f [3k#K9]:3

Bilgi » Süreleri aynı olan birden fazla olay-Ceza’yı, aralara virgül koymak şartı ile tek komutta birleştirmemiz mümkündür.
– /mode #kanal +f [olay#ceza,olay#ceza….]:süre

Örnek » #Sohbet kanalında aşağıdakileri uygulamak istiyorum ;

a) 20 saniyede, 15 giriş yapılırsa, 5 dakikalığına +i kipine alınsın.
b) 20 saniyede, 20 mesaj gönderilebilsin, eğer limit aşılırsa, 3 dakikalığına +m kipine alınsın.
c) 20 saniyede, 10 CTCP mesajı gönderilebilsin, eğer limit aşılırsa 8 dakikalığına +C kipine alınsın.
d) 20 saniyede, 5 nick değişimi olsun, eğer limit aşılırsa 6 dakika +N kipine alınsın.
e) 20 saniyede, 17 knocks gönderilirse, 5 dakika +K kipine alınsın.
f) Hepsini tek komutta toplamak istiyorum.

Cevap »
a) /mode #Sohbet +f [15j#i5]:20
b) /mode #Sohbet +f [21m#m3]:20
c) /mode #Sohbet +f [11c#C8]:20
d) /mode #Sohbet +f [6n#N6]:20
e) /mode #Sohbet +f [17k#K5]:20
f) /mode #Sohbet +f [15j#i5,21m#m3,11c#C8,6n#N6,17k#K5]:20

Son olarak yararlı olacağını düşündüğüm bir örnek ;

/mode #Kanal +f [20j#i10,26m#m10,5c#C15,11n#N15,10k#K5,15t#b]:10

10 saniye içinde maksimum 19 kullanıcı kanala girebilir, eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 10 dakikalığına +i kipi konulacaktır.
10 saniye içinde maksimum 25 mesaj kanala gönderilebilir, eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 10 dakikalığına +m kipi konulacaktır.
10 saniye içinde maksimum 5 ctcp kanala gönderilebilirse, kanala otomatik olarak 15 dakikalığına +C kipi konulacaktır.
10 saniye içinde kanalda maksimum 10 nick değiştirilebilir, eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 15 dakikalığına +N kipi konulacaktır.
10 saniye içinde kanala maksimum 10 knocks gönderilebilirse, kanala otomatik olarak 5 dakikalığına +K kipi konulacaktır.
10 saniye içinde tek bir kullanıcı kanala 15 satır yazı gönderirse, IRC tarafından banlayıp kanaldan atılacaktır.


+f (Flood) Parametreleri konulu eğitimin anlatımı sona ermiştir.

———-

 

Beni Değerlendir post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.